SportcommissieDoelstelling

De doelstelling van de Sportcommissie is het maximaal stimuleren van het actief beoefenen
van uiteenlopende sport activiteiten door leerlingen van De Reiger. Dit kan zowel binnen als
buiten schooltijd plaatsvinden en betreft zowel bekende als minder bekende sporten.
Hiervoor werkt de Sportcommissie samen met verenigingen e/o scholen in Lisserbroek e.o.
of met bijvoorbeeld de Sportservice van Gem. Haarlemmermeer of Gem. Lisse.


Op de agenda

De agenda bestaat elk jaar uit een aantal vaste sportactiviteiten, zoals de avondvierdaagse,
het schoolvoetbaltoernooi en de sportdag/koningsdag. Daarnaast wordt ieder jaar
geprobeerd een aantal nieuwe sporten onder de aandacht van de leerlingen te brengen.


Sportieve ideeën altijd welkom!!!

Sportieve ideeën zijn altijd welkom. Dus heb je een suggestie voor het aanbieden en
organiseren van een sportieve activiteit voor de leerlingen van De Reiger, laat het ons
weten.


Samenstelling Sportcommissie schooljaar 2019-2020

De Sportcommissie bestaat dit schooljaar uit:

Elbert Hulsbos
Jeffrey van Klaveren
Susan Rijgersberg
Corine Wagenaar

Mocht je het leuk vinden om de Sportcommissie te komen versterken, neem dan gerust met
één van ons contact op. Naast persoonlijk contact is de Sportcommissie ook te benaderen
via sportcommissie@gmail.com