Werkgroep hoofdluis


Protocol Luizencontrole

Doel
Het regelmatig (na elke vakantieperiode) controleren van de haren van de kinderen op neten en luizen met als doel om besmetting van (andere) kinderen zoveel mogelijk te voorkomen.