Ouderraad algemeen


Ouderraad De Reiger

Als lid van de Ouderraad ben je zeer betrokken bij de school van je kind. Tevens willen we een goede en gezonde relatie tussen school en de ouders realiseren.

Als Ouderraad organiseren wij, samen met de leerkrachten op school, verschillende festiviteiten, zoals het sinterklaas-, kerst- en paasfeest. Ook begeleiden de leden van de Ouderraad een groepje tijdens een schoolreisje of kan er mee worden gedacht over de invulling van het schoolfeest, de koningsdag of een andere festiviteit. De Ouderraad is tevens verantwoordelijk voor de Overblijf. Daarnaast is er ruimte om actuele onderwerpen naar voren te brengen en hierover informatie te geven aan ouders, kinderen en eventueel leerkrachten, zoals we nu sociale media naar voren hebben gebracht. Meegedacht kan ook worden met de actieve sportcommissie. 

De leden van de Ouderraad:

Uiteraard worden de verschillende taken onderling verdeeld, zodat een ieder helpt waar hij of zij kan.

De OR bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Linda Gresnigt Voorzitter, moeder van Levi, groep  4 en Finn, groep 7
Barbara St Maarten Secretaris, moeder van Nathan in groep 1-2
VACANT Penningmeester
Jeffrey van Klaveren vader van Boris, groep 1-2
Krista Hoogeveen moeder van Eveline groep 4 en Bas, groep 8
Susan Reigersberg moeder van Sil, groep 4 en Mink, groep 1-2
Yvette van der Vossen moeder van Julia, groep 4 en Jelte, groep 7
Ingrid de Kooker moeder van Senna, groep 8
Marcia Muller moeder van Liam, groep 1-2
Aryanne van Hussen moeder van Tessa, groep 7
Corine Wagenaar moeder van Jelle, groep 3, Sjoerd, groep 5 en Hidde, groep 6 
Susanne van der Tang moeder van Lucas, groep 1-2


Lid vanuit team:
Kim Weidemann, Wendy Kuijs
 

Mocht je het leuk vinden om de Ouderraad te komen versterken, stuur dan gerust een mail naar ouderraad.dereiger@gmail.com of spreek één van de ouders aan. Wij kunnen altijd enthousiaste leden gebruiken!

Notulen van de laatste jaarvergadering zijn hier terug te vinden. De ouderbrief m.b.t. de ouderbijdrage kunt u hier lezen.