Het gebruik van sociale media is een onlosmakelijk onderdeel van de huidige samenleving.

Op de Reiger vinden we het belangrijk we bij het gebruik van sociale media dezelfde fatsoensnormen in acht nemen als in de “echte wereld" en dat we nieuwe mogelijkheden met een positieve instelling benaderen.

We zien het als onze verantwoordelijkheid om kinderen te leren de voordelen van sociale media te benutten maar ook om de nadelen bespreekbaar te maken. Bovendien zien wij kansen die sociale media bieden om de school te profileren in de markt en om de communicatie met belanghebbenden toegankelijker en interactiever te maken.

 

Om verantwoord om te gaan met Internet/Sociale Media en BYOD op de scholen van Jong Leren hanteren we het beleid dat u hier kunt inzien.