​Het Veiligheidsbeleid is een raamwerk, waarbinnen naar 2 soorten documenten wordt verwezen: schoolspecifieke documenten en documenten die voor de gehele stichting zijn vastgesteld.

De documenten die Stichtingsbreed gehanteerd worden vindt u op de website van Stichting Jong Leren.

Veiligheidsplan Stichting Jong Leren