Groeihelden Academie


De Groeihelden Academie is een naschools aanbod gericht op het ontwikkelen van talenten van kinderen. Samen met onze partners Maatvast, Kinderopvang Kindergarden, Lisserbroek SamenMeer bieden we diverse naschoolse activiteiten, zoals timmerclub, toneelclub, webdesign, leren schaken, schilderclub, dansclub, enzovoorts. Alle kinderen in Lisserbroek zijn welkom. De bedoeling is om een aantal leuke, inspirerende en leerzame activiteiten te organiseren voor kinderen in Lisserbroek.

Klik hier voor een artikel over onze Groeihelden Academie.