Ouderraad de Reiger


Als lid van de Ouderraad ben je zeer betrokken bij de school van je kind. Tevens willen we een goede en gezonde relatie tussen school en de ouders realiseren.

De ouderraad vraagt aan de ouders een vrijwillige ouderbijdrage waarvan activiteiten en materialen betaald waarvoor de school geen geld krijgt van de overheid. Dit zijn bijvoorbeeld schoolreisjes, museumbezoeken, Sinterklaas- en kerstfeest, consumpties tijdens sportdag, enzovoorts. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks vastgesteld tijdens de jaarvergadering in overleg met de MR en directie. Het definitieve bedrag wordt aan het begin van het jaar gedeeld met ouders / verzorgers via de Parroapp

De leden van de Ouderraad:

Uiteraard worden de verschillende taken onderling verdeeld, zodat een ieder helpt waar hij of zij kan.

Mocht je het leuk vinden om de Ouderraad te komen versterken, stuur dan gerust een mail naar secretariaat@ovdereiger.conscribo.nl. Wij kunnen altijd enthousiaste leden gebruiken!