Onze missie en visie


Basisschool School De Reiger, hart voor goed onderwijs

Basisschool De Reiger is opgericht in 1974 als een Rooms-Katholieke school. Onze identiteit wordt gekenmerkt door normen en waarden als saamhorigheid, zorgzaamheid, verdraagzaamheid, respect en vertrouwen. Iedereen is welkom op De Reiger, ook kinderen met een andere levensbeschouwing. We besteden extra aandacht aan de Christelijke feestdagen.

Missie

We vinden het belangrijk dat kinderen na hun tijd op De Reiger leergierig zijn, vertrouwen hebben in zichzelf en de ander en de wereld invliegen als evenwichtige mensen, die goed in staat zijn om voor zichzelf en de omgeving belangrijke keuzes te maken.

Visie
We geloven dat de basis is dat kinderen zich fijn en veilig voelen op school. Goed luisteren en kijken naar leerlingen is een voorwaarde om goed onderwijs te kunnen bieden. We vinden het belangrijk dat kinderen uitdagingen durven aangaan en niet bang zijn om fouten te maken. Dit doen we door gebruik te maken van de "growth mindset" taal waarbij we het leerproces extra stimuleren. We leren kinderen dat zij onderdeel zijn van een geheel en hoe waardevol het is om je talenten in te zetten voor een ander. Wij kunnen samen iets bijdragen aan de wereld om ons heen.

Basisschool De Reiger is opgericht in 1974 als een Rooms-Katholieke school. Onze identiteit wordt gekenmerkt door normen en waarden als saamhorigheid, zorgzaamheid, verdraagzaamheid, respect en vertrouwen. Iedereen is welkom op De Reiger, ook kinderen met een andere levensbeschouwing. We besteden extra aandacht aan de Christelijke feestdagen.

 Kernwaarden

Oog voor ieder kind

We kijken en luisteren zorgvuldig naar kinderen. Dat is het uitgangspunt voor ons handelen.

Samen

Deel uitmaken van een groter geheel maakt dat je je verbonden voelt met elkaar en dat je bereid bent om voor die ander van betekenis te zijn. Verbinding biedt kansen tot samenwerking, leren van elkaar en om iets te betekenen voor de wereld om ons heen. 

Kwaliteit

We streven ernaar om steeds een beetje beter te worden (growth mindset). We zijn een echte groeischool. Zowel leerlingen als leerkrachten krijgen de ruimte om te groeien en worden uitgedaagd.

 Zelfstandig

Zelfstandig leren en werken is actief leren en werken. Een kind werkt doelgericht aan een taak of opdracht en is in staat om tijdens dit leerproces hulp te zoeken indien noodzakelijk. Deze manier van werken stimuleert het probleemoplossend denken. Om later als volwassene goed te kunnen functioneren moet een kind leren beoordelen welke beslissingen hij/zij moet nemen en wat de gevolgen daarvan zijn. De keuzevrijheid dwingt een kind tot het nemen van zelfstandige beslissingen die voor hem effectief en verantwoord zijn. 

Plezier

Heb je plezier in wat je doet, dan ben je oprecht betrokken. Plezier geeft energie. Op De Reiger vertrouwen we elkaar en voelen ons verbonden. We zijn positief en stralen dat uit.