Tussenschoolse opvang Kindergarden Lisserbroek

 

Vanaf het schooljaar 2021 – 2022 verzorgt Kindergarden Lisserbroek de tussenschoolse opvang met veelal de vaste gezichten van medewerkers van voorgaand schooljaar. De pedagogisch medewerkers van Kindergarden zullen er alles aandoen om jouw kind een overblijfmiddag te bezorgen op onze school. 

Wil je meer weten over de TSO, de VSO (voorschoolse opvang) of de BSO (buitenschoolse opvang) van Kindergarden? Klik dan hier.

Via het inschrijfformulier op de website kun je een algemene inschrijving doen voor de vestiging Lisserbroek. Vul bij de opmerkingen in dat het een TSO inschrijving betreft en of het om structurele of incidentele opvang gaat.

Heb je verder nog vragen? Mail dan gerust naar klantcontact@kindergarden.nl 

 

Hoe werkt de Tussenschoolse opvang op Basisschool de Reiger:

Tussenschoolse opvang  op vaste dagen: Wanneer je aangeeft dat je kind gebruik gaat maken van vaste TSO dagen, dan staat je kind voor de betreffende dagen automatisch aangemeld voor de opvang.  We maken bij Kindergarden gebruik van de Kidskonnect Ouderportaal. In deze portaal kun je overzichtelijk de opvangdagen van je kind inzien, maar bijvoorbeeld ook facturen. Ook kun je middels de bijbehorende ouderapp je kind makkelijk afmelden of extra opvang aanvragen.

Incidentele Tussenschoolse opvang: Als je incidenteel gebruik wilt maken van de Tussenschoolse opvang, schrijf dan je kind ook eenmalig in via onze website. We zullen dan een inlog voor je aanmaken voor de Ouderportaal. Via de bijbehorende app kun je de incidentele opvang aanvragen. 

Het aanmelden via de app kan tot 10 uur van te betreffende dag. Eerder melden is natuurlijk nog prettiger. Indien je je kind incidenteel wilt laten overblijven zonder dat er vooraf is aangemeld, of te laat is aangemeld, dan zijn wij genoodzaakt dubbele kosten in rekening brengen. 

Afmelden: Als je kind ziek is of niet komt op een dag, meld je kind dan af via de app. Dit voorkomt dat we je kind gaan zoeken tijdens de overblijf. Heb je je kind niet afgemeld, maar is het niet aanwezig, dan missen wij je kind en zullen wij contact met je opnemen. Er vindt in geval van afwezigheid geen restitutie plaats.

Kosten: De prijs voor vaste opvangdagen bedraagt € 2,50 per dag. De kosten worden in 10 gelijke termijnen geïncasseerd. (in de maanden juli en augustus vindt er geen incasso plaats)

Het  maandelijks te incasseren bedrag voor de vaste opvang:

 

1 dag per week:                               =  € 10.- per termijn

2 dagen per week:                          =  € 20.-per termijn

3 dagen per week:                          =  € 30.- per termijn

4 dagen per week:                          =  € 40.- per termijn

 

Incidentele opvang kost € 2,75 per keer, we zullen deze kosten achteraf aan je factureren.