Tussenschoolse opvang

 
We hebben samen met de Ouderraad besloten om de organisatie van de ‘Tussenschoolse Opvang’, ook bekend als de ‘TSO’ of ‘overblijf’ te wijzigen. Ouders hebben onderstaande informatiebrief ontvangen over dit overblijfsysteem.