Tussenschoolse opvang Op de Reiger bieden we tussenschoolse opvang aan via Stichting TSO de Reiger. We werken met vaste medewerkers die zorgen dat de kinderen rustig kunnen lunchen maar ook buitenspelen of sporten.  


Tarief TSO schooljaar 2023-2024

Het dagtarief per kind zal voor komend schooljaar €2,40 bedragen. De betaling van de TSO is verdeeld in drie blokken die bestaan uit een aantal maanden. Voor elk blok ontvangt u apart een betaalverzoek via Parro (schoolkassa). 


Voor de buitenschoolse opvang (BSO) werken we met kinderopvang de Theepot. De BSO is er voor kinderen van vier tot twaalf jaar. Voor meer informatie en aanmelden verwijzen wij u naar de site van de Theepot

De stichting TSO de Reiger is te bereiken via tso.reiger@jl.nu.