Tussenschoolse opvang

 
De tussenschoolse en naschoolse opvang op de Reiger wordt vanaf schooljaar 2019-2020 georganiseerd door Borus Kinderopvang
Een inschijfformulier met meer informatie ("Hoe werkt de T.S.O.?") kunt u downloaden onder het kopje "Documenten".  
Het ingevulde formulier kunt u afgeven op de B.S.O. bij ons op school of inleveren via info@borus.nl 

Voor vragen over het overblijven kunt u contact opnemen met de coördinator, telefoonnummer 0297- 522182 of via bovenstaand e-mailadres.