Met​ ​ingang​ ​van​ ​dit​ ​schooljaar​ ​openen​ ​wij​ ​voor​ ​onze​ ​ouders​ ​en​ ​verzorgers​ ​ons​ ​digitale administratiesysteem​ ​ParnasSys. Dit​ ​systeem​ ​biedt​ ​u​ ​en​ ​ons​ ​inzicht​ ​in​ ​de​ ​persoonlijke​ ​gegevens​ ​van​ ​uw​ ​kind(eren),​ ​maar​ ​ook​ ​in de​ ​toetsresultaten,​ ​absentie​ ​en​ ​de​ ​groepslijst. Door​ ​dit​ ​systeem​ ​voor​ ​de​ ​ouders/verzorgers​ ​open​ ​te​ ​stellen​ ​willen​ ​wij​ ​u​ ​de​ ​mogelijkheid bieden​ ​directer​ ​betrokken​ ​te​ ​zijn​ ​bij​ ​de​ ​ontwikkeling​ ​van​ ​uw​ ​kind.

U bereikt het ouderportaal via https://ouders.parnassys.net/ouderportaal/inloggen