ParroEen goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. We informeren u niet alleen over alle belangrijke gebeurtenissen op school, maar ook over het wel en wee van uw kind. Wij stellen het ook erg op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van een kind. 

U kunt op verschillende manieren betrokken zijn of worden bij uw kind en onze school. Wij nodigen u regelmatig uit voor een informatiebijeenkomst of een gesprek over uw kind. U kunt af en toe helpen bij bepaalde activiteiten van de groep van uw kind of u kunt participeren in een van de commissies. 

Als er iets is wat u wilt bespreken met de leerkracht van uw kind of met de directeur van de school, bent u altijd van harte welkom om dit voor of na schooltijd te doen. U kunt ook een afspraak met ons maken.

We communiceren met ouders via Parro, een gebruiksvriendelijke én veilige communcatieapp. Met Parro blijft u helemaal op de hoogte van het laatste nieuws op de Reiger. Ga snel naar Parro of download de app op uw telefoon of tablet.