Communicatie met ouders / verzorgersOuders worden geïnformeerd op de volgende manieren:
Informatiegids
Dit is een verkorte schoolgids met daarin alle praktische informatie voor ouders, te vinden op onze website onder het kopje informatie. 

Parro-App
We communiceren met de ouders via Parro, een afgeschermde app voor ouders/verzorgers van een groep. In Parro vindt u de jaarkalender, specifieke documenten, kunt u zich aanmelden om deel te nemen aan activiteiten en inschrijven voor gesprekken met de leerkracht. U kunt foto's van activiteiten van de groep sturen naar de groepsleerkracht(en). Zij plaatsen de foto’s dan op de groepspagina. Brede school informatie wordt gedeeld via een tweewekelijkse Reiger Post via Parro door de directeur.

Oudergesprekken
Er zijn drie gesprekken in een schooljaar: een startgesprek en twee rapportgesprekken. Tijdens het eerste gesprek in november wordt het algemene beeld en de observaties in de klas besproken. Tijdens het tweede en derde gesprek worden de vorderingen en het rapport besproken. Het is fijn als u het rapport eerst samen met uw kind heeft doorgenomen, zodat u met vragen en opmerkingen naar het gesprek kunt komen. De gesprekkencyclus met de kleutergroepen 1-2 verloopt iets anders. De leerkracht zal u hierover informeren. Bij de groepen 7 en 8 vinden we het belangrijk dat de leerling ook aanwezig is tijdens de gesprekken. Indien er gedurende het jaar zorgen zijn, dan bent u altijd welkom om contact op te nemen met de leerkracht van uw kind.

Rapporten
Om uw kind zo goed mogelijk te begeleiden, maken de leerkrachten gedurende het hele schooljaar observaties en/of nemen zij toetsen af. De resultaten verwerken zij in het schooladministratiesysteem Parnassys en de groepsmap, die vervolgens als uitgangspunt dienen voor het invullen van de rapporten. De kinderen krijgen 2 keer per jaar een rapport mee naar huis. Op dit rapport vermelden wij een aantal waarnemingen en beoordelingen van de vakken die we geven. Het rapport dient als uitgangspunt voor gesprekken over de vorderingen van uw kind.

Informatieve kennismakingsavond
e groepen 1-2 houden ieder jaar begin oktober een informatieavond voor ouders. Daarnaast kiezen we ieder jaar een belangrijk thema dat we graag met ouders willen bespreken. De meer uitgebreide informatie over het programma, de leermiddelen en de activiteiten voor het schooljaar ontvangt u via de Parro-app.

Meer informatie kunt u vinden op de site van Stichting Jong Leren. Omdat onze school onderdeel uitmaakt van Stichting Jong Leren hebben we gezamenlijk regelingen, protocollen en afspraken vastgesteld. Deze staan op: www.jl.nu/ouders. Jaarlijks verschijnt een jaarverslag van Stichting Jong Leren.