In de informatiegids vindt u wetenswaardigheden die per schooljaar wisselen. U vindt in deze gids de meer praktische informatie zoals schooltijden, vakantieregeling, adressen etc. De gids wordt jaarlijks geactualiseerd. Ook wordt aangegeven welke resultaten met het onderwijs behaald worden. Aanvullende actuele informatie staat op deze website en u ontvangt regelmatig berichten via de Parro app.

Wilt u meer weten over ons onderwijs? Hiervoor verwijzen we u naar de schoolgids via scholen op de kaart. In deze gids kunt u alles lezen over ons onderwijs en wat wij belangrijk vinden op onze school. Deze gids wordt in de Medezeggenschapraad (MR) besproken en de inspectie toetst of deze gids voldoet aan de wettelijke voorschriften. Heeft u nog vragen of opmerkingen, dan kunt u altijd terecht bij de groepsleerkracht of de directeur. Het team, de ouderraad en de medezeggenschapsraad wensen u allen een fijn en goed schooljaar toe!