IdentiteitBasisschool De Reiger is een warme, eigentijdse school die midden in het prachtige dorp Lisserbroek staat. Omdat we een community school zijn, werken we nauw samen met ouders, kinderopvang Borus, Kindcentrum Lisserbroek, de Meerkoet en andere organisaties in het dorp. De school verzorgt onderwijs voor zo’n 200 kinderen. De school staat bekend om zijn fijne sfeer en kwalitatief goed onderwijs. Basisschool De Reiger is een Rooms-Katholieke basisschool. Deze identiteit wordt gekenmerkt door normen en waarden als saamhorigheid, zorgzaamheid, verdraagzaamheid, respect en vertrouwen. We geven lessen levensbeschouwing en we besteden aandacht aan christelijke feestdagen. 

Onze kernwaarden zijn: 
- oog voor ieder kind
- plezier
- samen
- kwaliteit
- zelfstandigheid

De Reiger...: "Hart voor goed onderwijs!"

 

MissieDe Reiger streeft voortdurend naar het optimaliseren van goed, toekomstgericht onderwijs in samenwerking met ouders en partners. We willen dat onze kinderen met plezier naar school gaan, zelfvertrouwen hebben en uitdagingen aangaan. Onze kinderen zijn zelfstandig en durven te leren.
 

 

VisieWe geloven erin dat ieder kind capaciteiten kan ontwikkelen. Ieder kind ontwikkelt zich in zijn eigen tempo. Ons onderwijs is er niet alleen op gericht om kinderen kennis en vaardigheden aan te leren, maar ook om te werken aan zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Op De Reiger vinden we het belangrijk dat ieder kind uitdagingen durft aan te gaan en niet bang is om fouten te maken. Onze kinderen voelen zich fijn en veilig op school. We geloven in de kracht van samenwerking. We werken nauw samen met ouders, kinderopvang, welzijn, zorg en sportverenigingen! Zo verrijken wij ons onderwijs en bieden we kansen aan kinderen.