Vijf pijlers


Ons onderwijs bestaat uit vijf pijlers:
 

  1. Uitstekende basisvaardigheden. We gaan voor een optimale beheersing van taal en rekenen.
  2. Betekenisvol leren. We willen dat onze leerlingen zich breed ontwikkelen en betrokken zijn bij het onderwijs. Dat betekent dat ons onderwijs aansluit bij de belevingswereld en de ontwikkeling van de leerling.
  3. Groeihelden skills. Leerlingen zijn het meest succesvol wanneer ze naast gewoon leren ook leren hoe ze moeten leren. Kennis hebben over mindsets, het versterken van executieve vaardigheden helpt daarbij. Leerlingen krijgen hierdoor meer zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen. Bovendien leren ze ook over zichzelf!
  4. Digitale geletterdheid. We willen leerlingen leren om op eigen kracht te functioneren in een samenleving waarin digitale technologie en media een belangrijke plaats hebben.
  5. Wereldburgerschap. We leren kinderen dat zij onderdeel zijn van een geheel en hoe waardevol het is om je talenten in te zetten voor de omgeving. We helpen leerlingen kritische en zelfstandige wereldburgers te worden, zodat ze vandaag en morgen kunnen leven, leren en werken in onze diverse samenleving.