Drie aandachtsgebieden


Basisschool de Reiger heeft drie aandachtsgebieden waarmee we vorm geven aan onze indentiteit

Community

Op onze school leren we kinderen dat zij onderdeel zijn van een gemeenschap. Deel uitmaken van een groter geheel maakt dat je je verbonden voelt met elkaar en dat je bereid bent om voor die ander van betekenis te zijn. Samen sta je sterk, samen kun je energie bundelen en veel voor elkaar krijgen. Dit zie je niet alleen terug op onze school, maar ook in het dorp Lisserbroek. Ouders en leerkrachten werken goed samen om ervoor te zorgen dat de  kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Wij zien elkaar als gelijkwaardige partners. Dit geldt ook voor de samenwerking met onze partners zoals kinderopvang Kindergarden en Maatvast. Door deze samenwerking verrijken wij ons onderwijs.

 Sport en bewegen

Het inzetten van bewegen in het onderwijs, zowel gericht tijdens gym maar ook als onderdeel van een les heeft een positief effect op het leervermogen van leerlingen. Tijdens de lessen wordt er veel gebruik gemaakt van actieve vormen om de lesstof aan te bieden. In de pauze zijn er beweegleiders (wisselende groep leerlingen) actief om te zorgen dat er materiaal en aanbod is om meer te bewegen. Komend jaar bieden we bij de tussenschoolse opvang ook extra sport en spel activiteiten aan voor de leerlingen die overblijven op school

Cultuur

Cultuuronderwijs is onmisbaar voor de vorming van jonge mensen tot kritische volwassenen. Lessen in literatuur, theater en media zijn niet alleen leuk, maar ook nodig voor de brede vorming van kinderen. Onze school doet ieder jaar mee aan het Kunstmenu van de gemeente Haarlemmermeer. We hebben jaarlijks een cultuurplan waarin allerlei activiteiten zijn opgenomen op het gebied van toneel, muziek, musea en kunst.

Zelf verzorgen alle groepen ieder jaar een maandviering en hebben we elk jaar de musical van groep 8 aan het einde van het schooljaar.