Drie aandachtsgebieden


Basisschool de Reiger heeft drie aandachtsgebieden.
Dit zijn:

 

Community

Op onze school leren we kinderen dat zij onderdeel zijn van een gemeenschap. Deel uitmaken van een groter geheel maakt dat je je verbonden voelt met elkaar en dat je bereid bent om voor die ander van betekenis te zijn. Samen sta je sterk, samen kun je energie bundelen en veel voor elkaar krijgen. Dit zie je niet alleen terug op onze school, maar ook in het dorp Lisserbroek. Ouders en leerkrachten werken goed samen om ervoor te zorgen dat de  kinderen zich goed kunnen ontwikkelen. Wij zien elkaar als gelijkwaardige partners. Dit geldt ook voor de samenwerking met onze partners zoals kinderopvang Kindergarden en Maatvast. Door deze samenwerking verrijken wij ons onderwijs.

 

Onze contactpersonen voor community zijn Sissi en Miranda. Zij zijn de projectleiders van de Groeihelden Academie en regelen samen met de oudervereniging alle events/ vieringen op De Reiger. Zij zijn op vrijdagmiddag telefonisch bereikbaar. 

 

Sport en bewegen

Sport en bewegen zorgt voor een betere gezondheid, vitaliteit, fitheid en meer zelfvertrouwen bij leerlingen. Ook is het goed voor de sociale en cognitieve ontwikkeling: leerlingen leren samenwerken, doelen stellen  en met winst en verlies omgaan. Op onze school vinden we sport en bewegen belangrijk. In de klas hebben we vaak energizers en we hebben toenemend aandacht voor bewegend leren. We hebben een vakleerkracht gym die onze leerlingen twee keer per week gym geeft. 

Daarnaast hebben we het project PLAYgrounds. PLAYgrounds is een totaalaanpak, waarbij de inrichting van het schoolplein, de organisatie van het buitenspelen (TSO) en het spelaanbod op elkaar worden afgestemd. PLAYgrounds zorgt ervoor dat alle kinderen op het schoolplein met plezier meer bewegen.

Ieder schooljaar krijgt de school verzoeken om mee te doen aan diverse buitenschoolse sportactiviteiten. De sportcommissie, die bestaat uit enthousiaste ouders, maakt ieder jaar een selectie en regelt de organisatie van deze sportevenementen. De kinderen doen in groten getale mee aan deze georganiseerde activiteiten.

 

Onze contactpersoon voor sport en bewegen is Eugenie

Eugenie is tevens projectleider voor het project PLAYgrounds.

 

Cultuur

Cultuuronderwijs is onmisbaar voor de vorming van jonge mensen tot kritische volwassenen. Lessen in literatuur, theater en media zijn niet alleen leuk, maar ook nodig voor de brede vorming van kinderen. 

 

Onze school doet ieder jaar mee aan het Kunstmenu van de gemeente Haarlemmermeer. We hebben jaarlijks een cultuurplan. Binnen het cultuurplan zijn allerlei activiteiten opgenomen op het gebied van toneel, muziek en kunst. Alle groepen verzorgen ieder jaar een maandviering. Daarnaast zien kinderen voorstellingen op school of gaan naar verschillende musea.